Меню сайту

Діагностика виробничої програми підприємства

Положення Полтавської дирекції українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» визначає порядок створення, діяльності та припинення діяльності Центру поштового зв’язку №3 Полтавської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», як без балансового виробничого підрозділу, створеного відповідно до наказу Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» від 29 вересня 2006 р. №441.

Місцезнаходження ЦПЗ №3 Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта» - вул. Радянська, 1/5 м. Лубни, Полтавська область, Україна 37500.

ЦПЗ №3 Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта» здійснює свою діяльність на території м. Лубен, Лубенського району, смт. Оржиця, Оржицького району, м. Пирятин, Пирятинського району, м. Гребінка, Гребінківського району від імені Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта» в межах повноважень, наданих йому Полтавською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» та закріплених даним Положенням.

Правовий статус суб’єкта - без права юридичної особи.

Метою діяльності ЦПЗ №3 Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта» є забезпечення якісного та повного задоволення потреб споживачів у послугах поштового зв’язку та забезпечення вимог щодо ефективної роботи мережі поштового зв’язку України на території діяльності ЦПЗ №3 Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта».

ЦПЗ №3 Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта» здійснює наступні види діяльності:

. Продаж поштових марок, маркованих конвертів та карток;

. Надання послуг:

- Універсальних послуг поштового зв’язку, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

- Інших послуг поштового зв’язку;

- З виплати та доставки пенсії , грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, інших соціальних виплат.

- Розповсюдження періодичних друкованих видань по передплаті.

- Пов’язаних з іншою підприємницькою діяльністю згідно з Реєстром послуг, затвердженого наказом Підприємства;

- Щодо приймання платежів за замовлення медичні препарати і лікарські засоби та доставка виконаних замовлення;

- Послуг з тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, розважальних та інших туристичних послуг (за потребою).

. Здійснення оптової, роздрібної торгівлі

. Здійснення інших видів діяльності відповідно законодавства

Управління ЦПЗ №3 Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта» здійснює начальник ЦПЗ №3 Полтавської дирекції УДППЗ «Укрпошта».

Всі підприємства зв’язку підпорядковуються головній Генеральній дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”.

Управління підприємством зв’язку здійснює начальник, який приймається на роботу та звільняється з роботи директором Генеральної дирекції УДППЗ “Укрпошта “.

Начальник діє від імені дирекції у межах своїх повноважень, видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження .

У встановленому законодавстом порядку здійснює оперативне використання закріпленого за підприємством зв’язку майном , несе відповідальність за допущені нераціональні , нецільові витрати і перевитрати кошторисів.

Начальник забезпечує своєчасне та якісне ведення бухгалтерського обліку, складання та подання внутрішньогосподарської звітності , здійснення платежів згідно з переліком , визначеним дирекцією УДППЗ “Укрпошта “.Він також затверджує Положення про структурні підрозділи за погодженням з дирекцією .Несе персональну відповідальність за стан та діяльність підприємства зв’язку і на час своєї відсутності виконання своїх обов”язків покладає наказом на заступника .

Повноваження трудового колективу підприємства зв’язку реалізується загальними зборами трудового колективу та його виборним органом - первинною профспілковою організацією .

Виробничі , трудові тк економічні відносини , питання охорони праці, соціального захисту в Генеральній дирекції УДППЗ “Укрпошта” регулюються Колективним договором .

Основною фінансовою роботою на підприємстві займається Група виконання бюджету, працівники якої виконують таку роботу :

готують вихідні дані для складання проектів перспективних і річних планів і програм виробничо-господарської діяльності та соціального розвитку підприємства поштового зв”язку.

планують доходи в розрізі відділень зв”язку та узагальнюють бюджет реалізації послуг по підприємству та доводять план доходів до відділень зв”язку .

здійснюють контроль за виконанням плану доходів (щодекадний, місячний , квартальний , річний ) в розрізі відділень зв”язку . Складає звіт Ф-12 “Про доходи від послуг зв”язку “.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Управління конкурентоспроможностю підприємства ресторанного господарства в умовах глобалізації
Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявленн ...

Дослідження рівня життя населення
Дослідження рівня життя населення є завжди актуальною темою, оскільки стосується безпосередньо основних пріоритетів суспільного розвитку людської цивілізації. Рівень життя населення я ...

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки
Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клім ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.