Меню сайту

Визначення колективного заробітку

Вихідні дані в таблиці 3 і 4.

Завдання:

1. Визначити кількісний вплив показників, які характеризують особистий внесок членів колективу в загальні результати на рівень КТУ кожного члена бригади в поточному місяці. Для цього потрібно на підставі інформації таблиці 10 відібрати для кожного з шести робітників 4 показника, що підвищують базовий рівень КТУ, і 4 показника, що його знижують. Базовий рівень КТУ звичайно приймають за одиницю.

2. Розрахувати бригадну розцінку, розмір відрядного заробітку та приробітку бригади, КТУ та заробітну плату кожного члена бригади.

Рекомендації:

. Для кожного з шести робітників бригади студент самостійно обирає по чотири фактори, що підвищують і що знижують базовий рівень КТУ. Величина дії фактора повинна бути у межах, зазначених у таблиці 5. Повний набір факторів не повинен повторюватись у робітників бригади. Розрахунок фактичного рівня КТУ робітника доцільно здійснювати у табличній формі, в якій кожному робітнику відповідає певний рядок, а стовпцями є робітник, базовий рівень КТУ (=1), 4 фактори, що підвищують (з значенням шифру часткового показника з таблиці 5 та величини впливу, 4 фактори, що знижують, фактичне значення КТУ.

Таблиця 3

Витрати праці бригади з 6 робітників за поточний місяць

№ варіанту

1 робітник

2 робітник

3 робітник

4 робітник

5 робітник

6 робітник

Годинна тарифна ставка (С)

Відпр. години (Г)

С

Г

С

Г

С

Г

С

Г

С

Г

1.

1.50

176

1.25

176

1.30

168

1.40

160

1.40

152

1.25

176

2.

1.45

168

1.20

160

1.25

160

1.50

152

1.30

80

1.45

168

3.

1.30

176

1.40

176

1.35

152

1.40

88

1.50

160

1.45

176

4.

1.40

160

1.20

168

1.25

168

1.50

152

1.45

168

1.30

160

5.

1.50

176

1.40

160

1.30

176

1.35

88

1.20

168

1.10

160

6.

1.25

168

1.45

168

1.50

160

1.20

160

1.10

152

1.00

160

7.

1.10

176

1.25

88

1.50

48

1.45

168

1.15

176

1.15

168

8.

1.15

168

1.25

168

1.45

168

1.45

96

1.50

152

1.30

160

9.

1.30

168

1.45

176

1.50

160

1.35

160

1.05

176

1.40

152

10.

1.40

96

1.50

168

1.35

176

1.40

168

1.35

176

1.45

48

11.

1.25

88

1.30

176

1.40

160

1.50

152

1.25

176

1.05

152

12.

1.05

176

1.50

80

1.35

152

1.20

168

1.10

176

1.15

160

13.

1.45

152

1.55

176

1.05

88

1.45

152

1.40

176

1.45

176

14.

1.50

160

1.25

168

1.40

176

1.30

160

1.35

176

1.15

176

15.

1.30

168

1.40

40

1.50

176

1.45

176

1.20

160

1.25

160

16.

1.15

80

1.45

160

1.50

152

1.05

176

1.40

176

1.40

168

17.

1.10

40

1.35

168

1.40

144

1.50

160

1.20

168

1.25

168

18.

1.50

176

1.15

152

1.20

160

1.40

176

1.45

176

1.40

160

19.

1.35

168

1.10

80

1.30

176

1.50

88

1.45

176

1.25

168

20.

1.25

154

1.50

176

1.40

160

1.15

168

1.10

176

1.35

160

21.

1.40

176

1.25

176

1.50

48

1.20

168

1.25

176

1.30

168

22.

1.45

168

1.30

88

1.05

160

1.50

176

1.35

176

1.40

152

23.

1.50

160

1.35

96

1.10

176

1.40

176

1.25

176

1.45

160

24.

1.25

152

1.40

176

1.50

160

1.30

176

1.45

176

1.20

168

25.

1.35

176

1.10

160

1.40

176

1.45

152

1.25

176

1.50

40

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Аналіз та оцінка оборотних активів та їх використання на ПАТ Завод Фіолент
На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах ринкових відносин в Україні необхідно приділяти увагу організації управління оборотним капіталом промислових підприємств. Фінансова ді ...

Інноваційна діяльність підприємства
У цей складний для України період відродження ринкових відносин, коли вкрай важливими завданнями є збереження промислового комплексу, його структурна перебудова і забезпечення подальшог ...

Економічна експертиза інвестиційного проекту
Призначення роботи - практична підготовка студентів до виконання економічних розрахунків у дипломних проектах, а саме обґрунтування інвестиційних рішень і послідовності формування економ ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.