Меню сайту

Забезпеченість підприємства основними фондами та їх рух

В сучасних умовах економічний розвиток аграрних підприємств в значній мірі залежить від стану ринкової коньюнктури, яка суттєво впливає на результативність їх господарської діяльності. Однак навіть в несприятливих ринкових умовах ті підприємства які є достатно забезпечиними основними вирорбничими фондами і стан яких від повідає сучасним умовам можуть розраховувати на позитивний економічний результат своєї діяльності.

Початковим етапом оцінки використання основних виробничих фондів є аналіз їхнього складу і технічного стану, а тому визначимо об’єм основних засобів, їх динаміку і структуруэ

Оцінюючи дані таблицю 2.3.1 можна зазначити, що існує позитивна динаміка росту вартості основних виробничих фондів. Позитивним також є те що у продовж досліджуваного періоду більше 70% складають сільськогосподарські машини, тобто ті засоби які приймають безпосередгю участь у виробництві. За досліджуваний період структура фондів зазнала незначних змін. Так відбулось лише вибуття робочої худоби, при цьому це можна пояснити збільшенням вартості сільськогосподарських машин.

Однак незважаючи на позитивну динаку вартості основних фондів ми спостерігаємо негативну тенденцію збільшення їх зносу. При цьому за досліджуваний період показники рівня зносу суттєво збільшились. Так показник рівня зносу будівель збільшився із 17% до 35%, що є найменшим показником зносу серед досліджуваних фондів. Суттєво збільшився рівень зносу для таких груп основних фондів як машини та обладнання, та транспортні засоби, відповідно на 23 та 26%.

Таблиця 2.3.1 Наявність та структура основних засобів підприємства на кінець року

Показники

Наявно на 1.01. 2006 р тис грн

Знос тис грн

Струк тура,%

Наявно на 1.01. 2007 р тис грн

Знос тис грн

Структурa, %

Наявно на 1.01. 2008 р тис грн

Знос тис грн

Структура, %

Наявно на 1.01. 2009 р тис грн

Знос тис грн

Структурa, %

Наявно на 1.01. 2010 р тис грн

Знос тис грн

Структура, %

Відхилення (+;-)

Будинки та споруди

135

23

23,36

135

29,7

23,30

135

35,6

23,0

142

42,2

23,67

142

50

22,22

7

Машини та обладнання

399

93,2

69,03

405,5

93,2

69,97

412

93,2

70,3

419

93,2

69,83

467

267

73,08

20

Транспортн і засоби

31

14,5

5,36

31

14,5

5,35

31

14,5

5,29

31

14,5

5,17

31

26

4,8

0

Інструменти та інвентар

5

1

0,87

8

1

1,38

8

3,4

1,37

8

4,5

1,33

8

6

1,25

3

Робоча худоба

8

0,3

1,38

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0

-8

Разом

578

132

100

579,5

138,4

100,0

586

146,7

100

600

154,4

100

639

349

100

22

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Економіко-статистичне дослідження рівня витрат за 1 гривню запущеної в обіг продукції
В умовах ринкових відносин підприємству потрібне постійне вдосконалення стратегії розвитку та ефективності виробництва, для підвищення конкурентоспроможності товарів на ринку. Для досягн ...

Товарне виробництво
Життя людського суспільства складна, багатогранна та сповнена протиріч. Майже у всьому світі, щоб вижити, людина повинна працювати, тому що оточуючі його речі у своєму природному стані, ...

Фондовая биржа, как элемент рыночной инфраструктуры
Ринок цінних паперів. Фіктивний капітал. Випущені акціонерними товариствами акції й облігації поступають в обіг, створюючи ринок цінних паперів. Про масштаби цього ринку свідчить то ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.