Меню сайту

Шляхи вдосконалення системи партнерських зв’язків

Договори заключаються шляхом складання документа, який підписується сторонами, або шляхом прийняття постачальником замовлення покупця до виконання. Договірні відносини можуть бути встановлені також шляхом обміну листами, телеграмами, телетайпограмами, телефонограмами, радіограмами. При укладенні договорів застосовуються уніфіковані форми замовлень, протоколи розбіжностей.

Договори укладаються на рік, на 5 років або на інший період. В договорі повинні обов’язково зазначатися розгорнутий асортимент, кількість і якість товарів, терміни поставки і ціна. Вони можуть бути вигідні, частково вигідні і невигідні. Комерційний результат виконання угоди залежить від того, які конкретні умови передбачені в такій угоді, якої економіко-правової форми набирає сама підприємницька мета і засоби її досягнення. У зв’язку з цим треба відрізняти форми партнерських зв’язків від форм угод як засобу зовнішнього оформлення таких зв’язків. Форму партнерських зв’язків завжди пропонує один з партнерів (ініціаторів) іншому, тобто кожний підприємець у своїй діяльності має запропонувати певну форму співробітництва або дати відповідь партнеру на його пропозицію. Проте для того, щоб запропонувати конкретну форму співробітництва або відповісти на пропозицію партнера щодо цього, необхідно достатньо повно уявляти собі всю можливу різноманітність партнерських зв’язків, яка реально існує у сфері бізнесу.

Можна виділити декілька шляхів вдосконалення системи партнерських зв’язків. Одним з них є робота між виробником і споживачем напряму, тобто без посередників. Перевага такого способу співробітництва є очевидною, оскільки прямий зв’язок буде значно скорочувати розходи, зменшуючи тим самим ціну, тому це є особливо вигідним саме для споживача. Крім того така співпраця зменшує ризик конфліктів і непорозумінь між сторонами.

Також партнерські зв’язки значно покращаться, якщо поставка матеріальних цінностей виробником споживачеві буде по чітко відрегульованій схемі в чітко визначені терміни (згідно графіків поставки).

Ще одним шляхом покращення системи партнерських зв’язків є спеціалізовані видання, актуальні для обох сторін, здатні познайомити споживача і виробника і забезпечити їм продуктивний діалог. Звести споживача і виробника, звичайно ж, завдання непросте. Споживач губиться у всьому різноманітті продукції, а виробник не знає свого споживача, його потреб, і, отже, не знає, до чого прагнути, в якому напрямку розвиватися. Проблема, звичайно, можна розв'язати. Наприклад, заводам-виробникам можна провести відповідні маркетингові дослідження потенційної аудиторії, а споживачам скористатися базами даних або каталогами підприємств і вироблених ними товарів. Перший варіант - точний, в деякій мірі зручний, але компанії він явно дорого обійдеться, оскільки процедура ця недешева. Бази даних ж і каталоги для споживачів хоч і хороші тим, що позначають коло виробників і їх продукції, але повної інформації вони, як правило, не містять. До того ж, обидва варіанти пропонують вирішувати проблему розрізнено, тим самим позбавляючи виробників і споживачів такого потрібного особистого контакту. Тому в таких умовах особливу важливість і цінність набувають саме такі способи взаємодії. Примітно й те, що на сторінках подібних видань потенційним споживачам надається можливість розповісти про плани своїх галузей і поставити технічні завдання для підприємств-виробників, щоб випускається устаткування відповідало їх очікуванням і, як результат, було затребувано.

Щодо саме ДП «Вино Град», то як було вже зазначено вище, дане підприємство не має власних будівель, приміщень, техніки, які необхідні йому для нормального здійснення своєї діяльності. Тому воно змушене заключати договори з іншими юридичними особами, які такі приміщення мають і можуть надати їм у користування. На мою думку, краще було б заключити такий договір, в якому буде йтись про подальше можливе вилуплення даного складу, цеху чи приміщення, що було б значно вигідніше для підприємства.

Висновки до розділу ІІІ

Кожний підприємець зацікавлений не просто у встановлені будь-яких партнерських зв’язків, а в налагодженні найбільш ефективних форм таких взаємин. Визначити найефективнішу форму взаємовідносин з партнером можна порівняльним аналізом усіх можливих форм партнерських зв’язків.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Вплив змін у вартості життя на розмір доходів
купівельний споживчий економічний населення Сучасна економіка є нестабільною і невизначеною. І це усім відомий факт, що був доведений багатьма вченими численну кількість разів. Влада з ...

Вплив діяльності ТНК на конкурентоспроможність економіки України
Міжнародні корпорації останньої чверті XX ст. - початку ХХІ ст. є найважливішим елементом розвитку світової економіки і міжнародного бізнесу. Їх бурхливий розвиток відображає загострення між ...

Витрати виробництва, їх критерії та класифікація
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що підприємства в процесі своєї діяльності, здійснюваної на основі комерційного розрахунку та самофінансування, здійснюють матеріальні і ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.