Меню сайту

Прийоми та засоби вирішення проблем ринкової системи

Держава виступає гарантом прав і свобод людини, держава регулює аспекти політичного, соціального та економічного життів усіх верств населення. Задля підвищення життєвого рівня та рівня добробуту громадян (а це теж має свої переваги) держава використовує безліч механізмів та важелів контролю систем, у тому числі і ринкових систем.

Вважається, що державне регулювання цін є основним із таких регуляторних заходів. Регулювання може мати дві основні форми: пряму і непряму. Пряме державне регулювання передбачає необхідність коригування ринку та доповнення ринкового механізму централізованої політикою держави шляхом контролю за важливими параметрами ринку, непряме - вплив на ціни за допомогою використання додаткових економічних важелів.

До основних методів непрямого регулювання цін відносяться:

· податкова система;

· політика державної інвестиції;

· регулювання грошового обігу та кредиту;

· регулювання державних видатків;

· встановлення норм амортизації і т. д.

Цими заходами держава намагається встановити рівновагу між попитом і пропозицією і тим самим сприяти більш повільному зростанню цін в масштабах всієї економіки. Непрямі методи регулювання цін проявляються у впливі не на самі ціни, а на фактори, що впливають на ціноутворення.

Державні витрати вважаються одним з важливих елементів економічної політики, що впливають на розподіл як доходу, так і ресурсів. Державні витрати складаються з державних закупівель та трансфертних платежів. Державні закупівлі являють собою, як правило, придбання громадських товарів (витрати на оборону, будівництво та утримання шкіл, автодоріг, наукових центрів і т. д.). Трансферні платежі - це виплати, що перерозподіляють податкові доходи, отримані від усіх платників податків, певним верствам населення у вигляді допомоги з безробіття, виплат у зв'язку з інвалідністю і т. д.

Іншим важливим інструментом державної політики є оподаткування. Податки - основне джерело бюджетних коштів. Одні з них носять видимий характер, наприклад прибутковий податок, інші не настільки очевидні і впливають на домогосподарства непрямим шляхом у вигляді більш високих цін на товари.

Податкова і кредитна форми регулювання - використання податків і кредитів для впливу на національний обсяг виробництва. Змінюючи податкові ставки та пільги, уряд впливає на звуження або розширення виробництва. При зміні умов кредитування держава впливає на зменшення або збільшення обсягу виробництва.

Субвенційна форма регулювання - надання державних субсидій чи податкових пільг окремим галузям або підприємствам (галузі, що формують загальні умови для формування суспільного капіталу). На основі субсидій може надаватися підтримка і в сфері науки, освіти, підготовки кадрів і у вирішенні соціальних програм. Існують також і спеціальні, або цільові, субсидії, які передбачають витрачання коштів бюджету при умові дотримання умов планової програми розвитку певних елементів.

Можна зробити висновок: держава - найміцніший регулятор ринкової системи, завдяки вище переліченим методам та прийомам регуляції та санації, захисту та заохочення. Саме досконало вибудований державний апарат є найефективнішим методом вирішення проблем на ринку.

Висновок

У даному рефераті було розглянуто ринкову систему, а саме полюси її моделі, з акцентом на негативні, та шляхи подолання труднощів при проведенні ринкових відносин.

Згадаємо позитивні аспекти ринкової системи. Жителям України, як країни пострадянської орієнтації, мабуть, найпростіше буде назвати основні плюси ринку. По-перше, приватна власність, яка до цього вся була під контролем держави, почала більш ефективно працювати на своїх власників. По-друге, ціни стали встановлюватися відносно законів попиту і пропозиції (ідеальна ціна - це та, за якою виробник готовий продати продукцію, а покупець готовий її купити), з'явилася величезна кількість різноманітної продукції, в тому числі і іноземних виробників. По-третє, будь-яка людина може почати виробляти продукцію і продати її, тобто немає ніяких утисків з боку держави.

Але, звичайно ж, як і скрізь, є свої мінуси. Досконала конкуренція (та, в якої немає абсолютно ніякого втручання держави) не може застосовуватися в реальних умовах. Закон конкуренції має і негативний бік: поступово, один виробник може витіснити з ринку всіх інших, встановивши, в подальшому, свою ціну на даний вид продукції. І тут необхідне втручання держави, яка повинна створити антимонопольне законодавство, щоб такого не відбувалося. Крім цього, в умовах ринку, держава повинна піклуватися про незахищені верстви населення (пенсіонери, інваліди, діти-сироти), які не зможуть вижити без підтримки. Саме держава може вирішити будь-які проблеми ринкової економіки і максимізувати корисність від утримання вільних ринків, на відміну від тотального контролю економіки у стилі командно-адміністративних планувань. Держава покликана коригувати ті недоліки, які властиві ринковому механізму. Вона бере на себе відповідальність за створення відносно рівних для взаємного суперництва підприємницьких фірм, для ефективної конкуренції, за обмеження монополізованого виробництва. Державі потрібно направляти економічні ресурси на задоволення колективних потреб людей, створювати виробництво суспільних товарів і послуг. Участь держави в економічному житті диктується і тим, що йому належить піклуватися про інвалідів, дітей, старих, незаможних, регулювати ринок праці, вживати заходів щодо скорочення безробіття.

Подібні статті по економіці

Еволюція золота та його роль в сучасних умовах
Якщо на перших етапах розвитку товарного виробництва гроші існували як товар - загальний еквівалент, то гроші і зараз продовжують виконувати функцію загального еквівалента, хоч зі зміною ...

Дослідження стохастичних зв’язків
Усі соціально-економічні явища взаємозв'язані та взаємозумовлені і зв'язок (залежність) між ними носить причинно-наслідковий характер. Суть причинного зв'язку полягає в тому, що при необ ...

Удосконалення форм праці та впровадження науково–технічного прогресу
Вирішальним засобом підвищення ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства є вдосконалення форм праці та впровадження науково-технічного прогресу. Саме про вд ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.