Меню сайту

Сутність циклічності у ринковій економіці

Незважаючи на ті позитивні сторони, які зазначено вище, не варто ідеалізувати ринкову систему. Ринок має властивість існувати циклічно, за правилом так званого «магічного чотирикутника», де «кутами» виступають наступні елементи ринкового циклу:

· Криза - регулюючий елемент економіки в цілому і ринкової системи зокрема. Вважають, що криза - це різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті - в зниженні життєвого рівня, добробуту населення. Але кризова економіка не означає погана економіка. У самому визначенні цього терміну закладена можливість його подолання. Криза насамперед усуває свою безпосередню причину - перенакопичення капіталу, оскільки у фазі кризи економіка позбавляється від частини основного капіталу шляхом його знецінення і навіть знищення. Це стимулює початок масового оновлення виробничого капіталу на новій технічній основі. В умовах кризи жоден підприємець не може чекати повного фізичного зносу машин і устаткування - криза змушує всіх здійснювати повсюдну заміну багатьох елементів основного капіталу. В результаті автоматично народжується новий попит. Написание рефератов на заказ - сдашь на отлично!

· За кризою йде період депресії. Зовні вона проявляється в уповільненні темпів спаду, припиненні темпів банкрутства, зменшення товарних запасів і т. п. Її відтворювальна функція - пристосування до нових збудованих пропорцій. На фазі депресії мета, що стоїть перед фірмами (максимізація прибутку), знову стає привабливою, тому що у виробництві відбулося зниження витрат.

· Після депресії, що є очевидним, наступає період пожвавлення. При цьому, коли поступово зростають ціни, заробітна плата, зайнятість, процентні ставки тощо, здійснюються масові інвестиції, що забезпечують розширене відтворення. Таким чином, функція пожвавлення полягає у здійсненні розширеного відтворення і досягнення за рахунок цього докризового рівня виробництва.

· Період підйому завершує оберт циклу та переводить його до першої фази. При підйомі, коли динаміка виробництва цілком підпорядкована прагненню до прибутку (у той час як динаміка попиту задається головним чином динамікою заробітної плати), пропозиція все більше випереджає попит, створюючи передумови для майбутнього спаду. Це означає, що і підйом виконує відповідну відтворювальну функцію: виробництво напружує сили, виходячи за межі платоспроможного попиту, що підсилює суперечності в механізмі відтворення.

Слід зазначити, що цикли економіки лишають по собі двобічні роздуми. З одного боку, цикли залишають враження незахищеності виробників та нестабільності економічних відносин, що веде до недовіри сторін цих відносин та деструкції економіки. Але, і навпаки, саме через все, що сказано вище, не можна сказати, що циклічність та фазовість ринку є лише деструктивним фактором, який хаотизує систему економіки. Сенс ринку полягає у тому, що він, як зазначено у першій главі реферату, має регулятивну функцію, він санує та відтворює економіку країни шляхом поступової циклічності, аби не виникало великої диференціації між верствами населення. Тому не можна дати однозначної відповіді на питання, чи є циклічність ринку його дефектом, недоліком, прорахунком.

Подібні статті по економіці

Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
Перетворення планово-директивної економіки у відкриту ринкову пов'язано сьогодні з вирішенням ряду актуальних проблем: заміною старої господарської структури, реструктуризацією пром ...

Державний бюджет. Дефіцит бюджету
ХХ століття визначилось значним розвитком суспільства і, як результат цього, розвитком держави взагалі. Однією з найважливіших передумов розвитку та існування сучасної демократичної де ...

Визначення економічної ефективності використання нового екскаватора
Науково-технічний прогрес (НТП) - це процес розвитку і удосконалення засобів і предметів праці, технологій і форм організації виробництва на основі досягнень науки і техніки. Здійснен ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.