Меню сайту

Аналіз трудових ресурсів

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб). 584 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 6. Середня чисельність працівників, які не перебувають в обліковому складі та працюють за цивільно-правовими договорами (трудовими угодами) (осіб) - 38. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 22 Фонд оплати праці усіх працівників: 43 164 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року на 24,56%. Протягом 2009 року підвищили свою кваліфікацію 136 працівників заводу; Із загальної чисельності співробітників заводу: - 290 осіб - спеціалісти, які мають вищу освіту; - 5 осіб - спеціалісти вищої кваліфікації; - 69 чоловіки - робітники, які мають 2-6 кваліфікаційні розряди.

Кадрова політика Товариства спрямована на:

- забезпечення адекватного підвищення заробітної платні працівників Товариства;

- підвищення кваліфікації працівників Товариства на регулярній основі;

- забезпечення раціональної організаційної структури та розміщення кадрів, що дає можливість мінімізувати витрати Товариства на оплату праці.

У Товаристві укладено Колективну угоду між керівництвом та працівниками від 12.02.2008, зареєстровану Управлінням праці та соціального захисту населення за № 75 від 22.11.2008. Основні параметри Колективної угоди:

- розширення маршрутної мережі роботи автотранспорту;

- забезпечення заходів щодо охорони праці, техніки безпеки та безпеки

руху;

- підвищення заробітної платні штатних працівників.

Для захисту інтересів працівників створено профспілку.

Ефективності трудових ресурсів, покаже продуктивність праці та

трудомісткість продукції за 2009 роки.

Подібні статті по економіці

Шляхи підвищення прибутковості підприємства
Управлінський облік передбачає створення детальної класифікаційної схеми витрат. Керівник або власник підприємства повинен знати, скільки буде коштувати виробництво тієї чи іншої продукц ...

Економічний аналіз діяльності ЗАТ Одесавинпром
Економічний аналіз на відміну від інших видів аналізу відноситься до абстрактно-логічних методів дослідження економічних явищ. Економічний аналіз означає виділення окремих показників ...

Економіка механічного цеху
Метою курсової роботи є практична реалізація теоретичних та методичних положень економічної теорії на рівні промислового підприємства та його виробничих підрозділів. Завданням курсово ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.