Меню сайту

Аналіз трудових ресурсів

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб). 584 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 6. Середня чисельність працівників, які не перебувають в обліковому складі та працюють за цивільно-правовими договорами (трудовими угодами) (осіб) - 38. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 22 Фонд оплати праці усіх працівників: 43 164 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року на 24,56%. Протягом 2009 року підвищили свою кваліфікацію 136 працівників заводу; Із загальної чисельності співробітників заводу: - 290 осіб - спеціалісти, які мають вищу освіту; - 5 осіб - спеціалісти вищої кваліфікації; - 69 чоловіки - робітники, які мають 2-6 кваліфікаційні розряди.

Кадрова політика Товариства спрямована на:

- забезпечення адекватного підвищення заробітної платні працівників Товариства;

- підвищення кваліфікації працівників Товариства на регулярній основі;

- забезпечення раціональної організаційної структури та розміщення кадрів, що дає можливість мінімізувати витрати Товариства на оплату праці.

У Товаристві укладено Колективну угоду між керівництвом та працівниками від 12.02.2008, зареєстровану Управлінням праці та соціального захисту населення за № 75 від 22.11.2008. Основні параметри Колективної угоди:

- розширення маршрутної мережі роботи автотранспорту;

- забезпечення заходів щодо охорони праці, техніки безпеки та безпеки

руху;

- підвищення заробітної платні штатних працівників.

Для захисту інтересів працівників створено профспілку.

Ефективності трудових ресурсів, покаже продуктивність праці та

трудомісткість продукції за 2009 роки.

Подібні статті по економіці

Формування стратегії розвитку та її реалізація на підприємстві харчової промисловості
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується докорінною зміною умов функціонування організації, що обумовлюється підвищенням рівня мобільності зовнішніх чинників та посилен ...

Види економічного ефекту від впровадження науково-дослідних робіт
В економічній науці першорядне значення мають питання, пов’язані з оцінкою ефективності ресурсів, які використовуються, витрат, які здійснюються та рішень, що приймаються. Всі проблеми ...

Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.